Dr Riems
Wat

Sedert de jaren 1970 werd Radiale Keratotomie ("Krasjes" operatie) toegepast, en, naar de maatstaven van toen, met een zeer behoorlijk resultaat. Het was mijn zwager, Dr Luc Haverbeke, een pionnier op dit gebied, die mij hierin een opleiding heeft gegeven. Sinds begin der jaren negentig kwam de excimer laser ter beschikking voor oogheelkunde en deze kent, met steeds meer verfijnde toepassingen, een gestadigde opmars.

Momenteel gebruikt men de Excimer laser volgens verschillende toepassingsmodaliteiten: PRK, LASIK, LASEK, EpiLASIK.
Wie kanditaat is voor wlke techniek, bespreek ik uitvoerig met de patient na een inleidend onderzoek. Alle ingrepen zijn pijnloos, het gezichtsvermogen herstelt zich na enkele uren (voor LASIK) tot enkele dagen (voor LASEK-PRK). De patient hoeft niet in een ziekenhuis opgenomen te worden. Mits vooraf afgesproken, kan de behandeling op dezelfde dag als het vooronderzoek plaatsvinden.

Ik gebruik voor mijn behandeling een geavanceerd lasertoestel, met irisherkenning en bewegingsdetector (het toestel stopt als de patient niet meer juist centraal in de laser kijkt). Er zijn patienten die voordeel hebben bij een gepersonaliseerde behandeling (Zyoptix) en anderen waarbij een standaardbehandeling volstaat. Het type lasertoestel dat ik gebruik is een Technolas 2117Z100 en zijn uitstekende resultaten stellen mij zeer tevreden.

Bij sommige patienten is het aan te raden om niet voor een laserbehandeling te opteren, maar een lens in te planten, hetgeen wl in het ziekenhuis dient te gebeuren, zij het zonder narcose noch pijn.

Nogmaals valt het belang van het vooronderzoek te onderstrepen, om uit te maken welke techniek de meest aangewezen is.

Ik heb tot op heden meer dan 5000 ingrepen uitgevoerd en het valt telkens op hoe snel het oog geneest en hoe groot de tevredenheid van mijn patienten achteraf is.
Ongeveer bij 5% van de behandelde patienten bekomt men het verwachte resultaat niet na n ingreep en dient een bijkomende correctie uitgevoerd te worden, zonder extra kosten wel te verstaan.

Het is tenslotte de hoge tevredenheidsgraad van mijn patienten die mij ertoe aanzet om mijn techniek nog verder te verfijnen.

Doctor in de geneeskunde | Geneesheer - specialist voor oogheelkunde | +32 3 828 41 25
Tekstgrootte
mercurysolutions